Commit 90509f5268d41dba1871dfabd6231a518099b37a

Authored by Marek Cernocky
1 parent 645c841b

Updated Czech translation

Showing 1 changed file with 6 additions and 9 deletions   Show diff stats
help/cs/cs.po
... ... @@ -6,8 +6,8 @@
6 6 msgid ""
7 7 msgstr ""
8 8 "Project-Id-Version: orca\n"
9   -"POT-Creation-Date: 2018-08-26 13:19+0000\n"
10   -"PO-Revision-Date: 2018-08-31 06:28+0200\n"
  9 +"POT-Creation-Date: 2018-09-04 11:59+0000\n"
  10 +"PO-Revision-Date: 2018-09-05 09:24+0200\n"
11 11 "Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
12 12 "Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
13 13 "Language: cs\n"
... ... @@ -1601,8 +1601,8 @@ msgid &quot;&quot;
1601 1601 "Speak current selection: <keyseq><key>Orca Modifier</key><key>Shift</"
1602 1602 "key><key>Up</key></keyseq>"
1603 1603 msgstr ""
1604   -"Číst aktuální býběr: <keyseq><key>Modifikátor Orca</key><key>Shift</key>"
1605   -"<key>↑</key></keyseq>"
  1604 +"Číst aktuální býběr: <keyseq><key>Modifikátor Orca</key><key>Shift</"
  1605 +"key><key>↑</key></keyseq>"
1606 1606  
1607 1607 #. (itstool) path: section/title
1608 1608 #: C/commands_reading.page:230
... ... @@ -4670,7 +4670,7 @@ msgid &quot;&quot;
4670 4670 "layout, the default Orca Modifier will be <key>CapsLock</key>. If you are "
4671 4671 "using <app>Orca</app>'s Laptop Layout and want to lock or unlock "
4672 4672 "<key>CapsLock</key>, you can do so by either typing <key>CapsLock</key> "
4673   -"twice (requires at-spi2 version 2.30 or later), or by performing the "
  4673 +"twice (requires at-spi2 version 2.32 or later), or by performing the "
4674 4674 "following steps:"
4675 4675 msgstr ""
4676 4676 "Orca má dvě rozložení klávesnice: Stolní počítač a Přenosný počítač. To, "
... ... @@ -4679,7 +4679,7 @@ msgstr &quot;&quot;
4679 4679 "modifikátorem Orca bude <key>CapsLock</key>. Pokud používáte ve čtečce "
4680 4680 "<app>Orca</app> rozložení Notebook a chcete zamknout nebo odemknout "
4681 4681 "<key>CapsLock</key>, můžete tak učinit buďto zmáčknutím <key>CapsLock</key> "
4682   -"dvakrát po sobě (vyžaduje at-spi2 verze 2.30 nebo novější) nebo provedením "
  4682 +"dvakrát po sobě (vyžaduje at-spi2 verze 2.32 nebo novější) nebo provedením "
4683 4683 "následujících kroků:"
4684 4684  
4685 4685 #. (itstool) path: steps/title
... ... @@ -8117,6 +8117,3 @@ msgstr &quot;&quot;
8117 8117 "Zaškrtnutí <gui>Číst čísla po číslicích</gui> způsobí, že <app>Orca</app> "
8118 8118 "rozdělí číslo, například „123“, před jeho odesláním do hlasového výstupu na "
8119 8119 "jednotlivé číslice („1“, „2“ a „3“)."
8120   -
8121   -#~ msgid "Speak the selected text: (Unbound)"
8122   -#~ msgstr "Přečíst vybraný text: (bez klávesové zkratky)"
... ...